назад

Нові надходження (травень 2016)

657(07)

Б943

     Бухгалтерський облік : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за переліком 2006 року - галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрям підготовки 6.030504 "Економіка підприємництва" : за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 051 "Економіка" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладач О. І. Корольова. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24. – 3грн.84к.

(15 прим.)

 

51(07)

В558

     Вища математика : програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання з напряму підготовки (спеціальності) 6.030504 "Економіка підприємства" (2006 р.) (051 "Економіка" (2015 р.)). Ч. 3 / М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т заочного та дистанційного навчання, Кафедра вищої математики ; укладачі : О. В. Вишенська [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 72 с. – Бібліогр. : с. 68. – 8грн.31к.

(15 прим.)

 

330(07)

Е457

     Економічний аналіз. Аналіз господарської діяльності : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання : за переліком 2006 року - галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" ; за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування " / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит" ; укладач Т. Г. Турпак. – Київ : НТУ, 2016. – 67 с. – Бібліогр. : с. 52-53. – 8грн.18к.

(15 прим.)

 

164(07)

Л694

     Логістичні проекти та методи їх оптимізації : програма курсу та методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисц. для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.03060107 "Логістика" (за Переліком-2010); спеціальність 073 "Менеджмент" спеціалізація "Логістика" (за Переліком-2015) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; розробники : Т. А. Воркут [та ін.]. – Москва : НТУ, 2016. – 52 с. – Бібліогр. : с. 42-44. – 6грн.45к.

(15 прим.)

 

336(07)

М545

     Методические рекомендации по прохождению технологической практики : для студентов дневной формы обучения по направлениям подготовки: 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030509 "Учет и аудит" (согласно перечня 2010 г.) 071 "Учет и налогообложение", 072 "Финансы, банковское дело и страхование" (согласно перечня 2015 г.) / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Финансы, учет и аудит" ; составители : И. В. Горобинская [и др.]. – Киев : НТУ, 2016. – 24 с. – 3грн.61к.

(15 прим.)

 

330.1(07)

М545

     Методичні рекомендації до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи : для студентів спеціальності 051 "Економіка ", фахове спрямування "Міжнародна економіка" (напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка") / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Економіка" ; укладачі : Л. С. Козак [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 48 с. – Бібліогр. : с. 30-32. – 6грн.02к.

(15 прим.)

 

657.6(07)

М545

     Методичні рекомендації до проходження науково-дослідної практики для студентів спеціальностей : 8.03050901 "Облік і аудит" та 8.03050801 "Фінанси і кредит" (згідно переліку 2010 р.) 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (згідно переліку 2015 р.) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит" ; укладачі : В. В. Концева, І. В. Горобінська. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – 3грн.85к.

(15 прим.)

 

656.073(07)

О-641

     Організація міжнародних автомобільних перевезень : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : напрям підготовки 6.070101 (перелік 2006 р.) "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", спеціальність 275 (перелік 2015 р.) "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : Н. Т. Кунда, В. В. Лебідь. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22. – 3грн.38к.

(15 прим.)

 

656.025(07)

О-641

     Організація міжнародних пасажирських автомобільних перевезень: програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" (за Переліком-2010); спеціальність 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" (за Переліком-2015) / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; розробники : В. С. Марунич [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 60 с. – Бібліогр. : с. 34-36. – 7грн.31к.

(15 прим.)

 

657.6(07)

О-641

     Організація обліку : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за переліком 2006 року - галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напрям підготовка 6.030509 "Облік і аудит", за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладач О. І. Корольова. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15. – 2грн.83к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

О-641

     Організація сфери туристських послуг : програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм" спеціальність - 242 "Туризм" / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет : економіки, менеджменту і права, Кафедра : туризму ; укладачі : О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20. – 2грн.97к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

Р364

     Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу : програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права, Кафедра : туризму ; укладачі : О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23. – 3грн.06к.

(15 прим.)

 

811.161.1(07)

Р894

     Русский язык : методические указания по грамматике для самостоятельной работы студентов-иностранцев 2 курса всех специальностей дневной и заочной форм обучения. Ч. 2 / М-во образования и науки Украины, НТУ ; составители : М. А. Головская, Т. Д. Савенко. – Киев : НТУ, 2016. – 40 с. – 5грн.16к.

(15 прим.)

 

330(07)

Т381

     Техніко-економічний аналіз : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання : за переліком 2006 року - галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" : за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит" ; укладач Т. Г. Турпак. – Київ : НТУ, 2016. – 64 с. – Бібліогр. : с. 50-51. – 7грн.76к.

(15 прим.)

 

625.7(07)

Ф591

     Фінансовий контролінг на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за переліком 2006 року - галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладач О. І. Корольова. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19. – 3грн.32к.

(15 прим.)