назад

Новинки Електронної бібліотеки (грудень 2021)

 

ВИДАННЯ НТУ

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2021. – 218 с. – (Економічні науки ; № 2(49)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2021. – 396 с. – (Технічні науки ; № 1(48)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2021. – 235 с. – (Технічні науки ; № 3(50)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2019. – 188 с. – (Економічні науки ; № 2(44)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2019. – 194 с. – (Технічні науки ; № 3(45)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2020. – 466 с. – (Технічні науки ; № 1(46)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2020. – 218 с. – (Економічні науки ; № 2(47)).

 

Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / НТУ ; головний редактор М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2019. – 200 с. – (Технічні науки ; № 1(43)).

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньою програмою «Облік і оподаткування» / О. В. Комчатних, Л. В. Швець, О. С. Левіщенко та ін. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с.

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» / О. В. Комчатних, С. І. Петровська, В. І. Павлюк та ін. – Київ : НТУ, 2021. – 40 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 051 «Економіка» / Л. В. Швець, О. В. Комчатних, О. С. Левіщенко та ін. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с.

 

Яценко, І. В.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Економіка і організація міжнародних перевезень" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" / І. В. Яценко, О. М. Тарануха, О. К. Кривенко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с.

 

Яценко, І. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка зарубіжних країн та світові ринки ресурсів" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" / І. В. Яценко, О. М. Тарануха, О. С. Левіщенко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с.

 

 КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Астаніна, Н. В.  Методичні вказівки до вивчення курсу та самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня навчання спеціальності 071 "Облік i оподаткування" з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" : на матеріалах англійської мови / Н. В. Астаніна, М. Є. Бабич, О. М. Крачковська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Ісаєнко, Г. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів, що навчаються за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 56 с.

 

Ісаєнко, Г. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів, що навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Частина 1 / Г. Л. Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 62 с.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) освітньої програми "Організація міжнародних перевезень" денної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 27 с.

 

Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація наукових досліджень у міжнародних перевезеннях” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) освітньої програми "Організація міжнародних перевезень" денної та заочної форм навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 36 с.

 

Кунда, Н. Т.  Робоча програма, методичні вказівки, контрольні завдання до вивчення дисципліни "Системи міжнародних перевезень вантажів" для студентів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) освітньої програми "Організація міжнародних перевезень" денної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.

 

Методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» : Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 37 с.

 

Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» : Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с.

 

Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» : Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 34 с.

 

Робоча програма і методичні вказівки з виконання практичної роботи студентів з навчальної дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах». : рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 32 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Теоретична механіка та теорія механізмів і машин» : для студентів заочної форми здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Автомобільний транспорт» / Л. С. Рожок, М. О. Гончар, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Піцик, М. Г.  Методичні вказівки до виконання контрольної робіти з дисципліни «Проектування транспортно-термінальних систем» для студентів заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», 1-го (бакалаврського) рівня ... / М. Г. Піцик, Н. О. Лужанська, І. Г. Лебідь ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

Піцик, М. Г.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування транспортно-термінальних систем» для студентів заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», 1-го (бакалаврського) рівня ... / М. Г. Піцик, Н. О. Лужанська, І. Г. Лебідь ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Доброносова, Ю. Д.  Філософія глобальних проблем сучасності : методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітньої програми "Цифрові технології обліку" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с.

 

Доброносова, Ю. Д.  Філософія глобальних проблем сучасності : методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітньої програми "Облік і оподаткування" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2021. – 44 с.

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Бабич, Л. М.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Вступ до фаху" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Л. М. Бабич, Н. П. Левковець ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2021. – 68 с.

 

Бабич, Л. М.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси підприємств" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" / Л. М. Бабич, Н. П. Левковець, О. І. Гуцалюк ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2021. – 66 с.

 

Корольова, О. І.  Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий контролінг на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2022. – 36 с.

 

Корольова, О. І.  Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2022. – 43 с.

 

Концева, В. В.  Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управлінський облік" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / В. В. Концева, О. І. Корольова ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2022. – 42 с.

 

Левковець, Н. П.  Методичні вказівки з дисципліни "Фінансова безпека діяльності страхових організацій" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Н. П. Левковець ; НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2021. – 23 с.

 

ІНШЕ

 

Прес-бюлетень. № 10. січень-жовтень 2021 року / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у м. Києві. – Київ, 2021. – 12 с.

 

Соціально-економічне становище м. Києва у січні-жовтні 2021 року : повідомлення для ЗМІ. – Київ, 2021. – 8 с.

 

Статистичний щорічник м. Києва за 2020 рік / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у м. Києві ; за редакцією Р. Г. Віленчук. – Київ, 2021. – 21 с.