назад

Новинки Електронної бібліотеки (листопад 2021)

 

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Рассказова, В. А.  Електронні повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ (2017-2020) : бібліографічний покажчик / В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2021. – 182 с.

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про видання НТУ, які Бібліотека отримала від викладачів кафедр університету протягом 2017-2020 років.

 

Рассказова, В. А.  Менеджмент : бібліографічний покажчик / В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2021. – 14 с.

 

База даних: Електронний каталог Бібліотеки НТУ

Вибірка за період: 2010 р. – 22 листопада 2021 р.

Місце зберігання: Бібліотека Національного транспортного університету

Кількість відібраних: 79

 

КАФЕДРА АЕРОПОРТІВ

 

Гамеляк, І. П.  Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи «Розрахунок надійності конструкції дорожніх одягів» з дисциплін: "Надійність дорожніх конструкцій та споруд", "Надійність аеродромних споруд", " : для аспірантів та студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» освітньої професійної програми «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» та фахівців освітньої професійної програми «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди» усіх форм... / І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2021. – 62 с.

 

Дмитриченко, М. Ф.  Теорія ймовірностей та математична статистика в транспортній інфраструктурі : посібник до виконання занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» : для студентів денної форми навчання в галузі знань 12 «Інфрмаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз» освітньої професійної програми «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / М. Ф. Дмитриченко, І. П. Гамеляк ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2021. – 103 с.

 

Нормативно–правове забезпечення авіапортобудування : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитріев, І. П. Гамеляк та ін. ; НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2021. – 183 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіка сталого розвитку» : для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 40 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Астаніна, Н. В.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання з дисциплін "Англійська мова наукового спрямування" та "Ділова англійська мова" : для студентів VI курсу заочної форми навчання / Н. В. Астаніна, О. М. Крачковська, Н. В. Поневчинська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 79 с.

 

Сура, Н. А.  Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти з дисципліни "Ділові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням)" (контрольно-тестові завдання з фінансової англійської). : Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (на матеріалі англійської мови). / Н. А. Сура, І. В. Кисіль ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 90 с.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Аль-Амморі, А. Н.  Методичні вказівки до виконання виробничої практики для студентів першого рівня вищої освіти, освітнього ступеня "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології", спеціальність 122 - Комп'ютерні науки. ОПП "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих системах" / А. Н. Аль-Амморі, В. К. Суботіна, І. В. Туманова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Ільченко, В. Ю.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Системний аналіз в екологічному менеджменті" : для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / В. Ю. Ільченко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с.

 

Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Управління риками в ЗЕД" : для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / О. М. Ложачевська, В. Ю. Ільченко, В. Г. Сєдой ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с.

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма "Мости та транспортні тунелі" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" спеціалізації "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с.

 

Башкевич, І. В.  Методичні вказівки з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" спеціалізації "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві". Гідрологія / І. В. Башкевич, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Башкевич, І. В.  Методичні вказівки з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма "Мости та транспортні тунелі". Гідрологія / І. В. Башкевич, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Башкевич, І. В.  Методичні вказівки з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів". Гідрологія / І. В. Башкевич, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.

 

Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.

 

Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності 124 "Системний аналіз" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.

 

Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» / С. І. Андрусенко, Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с.