назад

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

1. Електронна бібліотека є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

2  Хронологічні рамки для документів Електронної бібліотеки не встановлюються.

 

3. За рівнем доступності: локальний доступ (інформаційні ресурси, доступ до яких є тільки в локальній мережі НТУ).

 

4. За формою власності ресурси Електронної бібліотеки є власністю НТУ (створені професорсько-викладацьким складом Університету).

 

5. Інформаційні ресурси Електронної бібліотеки містять у собі:

  • електронні аналоги (версії) друкованих документів та видань (навчальні, наукові підручники та посібники, курси лекцій, лабораторні та курсові роботі, навчально-методичні комплекси,  монографії та ін.), що передані до Бібліотеки НТУ авторами (правовласниками);
  • електронні видання, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету, а також авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
  • власні електронні ресурси Бібліотеки НТУ (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

 

Увага!

 

У Бібліотеці діє постійна доброчинна акція «Подаруй бібліотеці електронну книгу». Ми із задоволенням приймемо корисні видання і готові донести до наступних поколінь праці наших викладачів: підручники, навчальні посібники, монографії тощо.

 

З питань передачі електронних повнотекстових видань звертайтеся до відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечння бібліотеки за адресою: НБК по вул. М. Бойчука, 42. поверх 9, кімната 903, тел. (044) 284-70-13, e-mail: raskasvic@ukr.net .