Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з прикладних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ГІРНИЧА СПРАВА 

 1. Компресорне устаткування в технологіях видобутку вуглеводнів : монографія / [А. Ф. Булат та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України А. Ф. Булата. – 2016
 2. Основи нафтогазової справи : [навч. посіб.] / В. С. Білецький [та ін.]. - 2017
 3. Прийняття рішень у нафтогазовій галузі інструментами теорії обмежень : [монографія] / Р. Б. Вовк [та ін.]. – 2017
 4. Шахтний подъем / В. Р. Бежок [и др.] ; под общ. ред. Б. А. Грядущего и В. А. Корсуна. – 2017
 5. Корчевский А. Н. Окускование полезных ископаемых и продуктов обогащения : учеб. пособие / А. Н. Корчевский, Л. И. Серафимова. – 2017
 6. Маланчук З. Р. Спеціальні технології видобутку корисних копалин : навч. посіб. / З. Р. Маланчук, Є. З. Маланчук, В. Я. Корнієнко. - 2017
 7. Посунько Л. М. Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт : монографія / Л. М. Посунько, В. О. Расцвєтаєв, А. Л. Ширін. – 2017
 8. Сизоненко О. Н. Электроразрядный метод воздействия на структуру пористых материалов и динамику фильтрации в них углеводородных флюидов : монография / Ольга Николаевна Сизоненко. – 2015

ЕКОЛОГІЯ 

 1. Досвід європейський країн у вирішенні питань екологічної безпеки : навч. посіб. / О. С. Мельник [та ін.]. -2017
 2. Екологічне управління. Словник термінів. – 2016
 3. Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик (ISO 14005:2010, IDT). - 2017

ТЕХНІКА 

 1. Вступ до квантової метрології : підручник / [Ю. Ф. Павленко та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Ф. Павленка. – 2017
 2. Інтегровані технології обробки матеріалів : підручник / [Е. С. Геворкян та ін.]. - 2016
 3. Производственные технологии : учеб. пособие для студентов экон. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [Д. П. Лисовская и др.] ; под общ. ред. Д. П. Лисовской. – 2005
 4. Техническая эксплуатация одно- и двухтопливных двигателей Wartsila-Sulzer : [учеб. пособие] / Пипченко А. Н. [и др.]. - 2017
 5. Технології наносистем / Г. Г. Влайков [та ін.]. – 2017
 6. Власенко А. М. Вступ до матеріалознавства : [навч. посіб.] / А. М. Власенко. - 2017
 7. Моргун С. А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Метрология и стандартизация"/ С. А. Моргун, В. А. Каиров. – 2016
 8. Мошель М. В. Основи метрології : навч. посіб. / Мошель М. В.. – 2016

ТРАНСПОРТ 

 1. Designing operations on CNC machines. Lathe turning : educational aid on practical works / V. F. Sorokin, K. A. Danko, V. V. Tretiak, V. V. Popov. – 2017
 2. LXXIII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / Нац. трансп. ун-т. - 2017
 3. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навч. посіб. / В. І. Сирота [та ін.]. – 2016
 4. Автомобільні дороги: експлуатаційна надійність та екологічна безпека / Л. С. Шелудченко [та ін.]. - 2017
 5. Механіко-технологічні основи процесів виробництва органічної продукції рослинництва : [колект.] монографія / Г. А. Голуб [та ін.] ; за ред. проф. Г. А. Голуба. - 2017
 6. Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг. – 2017
 7. Неонатологія : навч. посіб. / А. А. Замазій [та ін.]. - 2017
 8. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови. - 2016
 9. Галущак О. О. Поліпшення показників автомобіля шляхом впливу на робочі процеси дизеля при роботі на суміші палив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Галущак Олександр Олександрович. – 2017
 10. Гюлєв Н. У. Людський фактор і дорожні затори : монографія / Н. У. Гюлєв. – 2016
 11. Капцов І. І. Технологія ремонту газового обладнання і трубопровідних систем : монографія / І. І. Капцов, В. Г. Котух, Ю. В. Пахомов. – 2016
 12. Козаченко Д. М. Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі : навч. посіб. для ВНЗ / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкін. - 2015

ХІМІЯ

 1. Органічна хімія. Тести з поясненнями : навч. посіб для студентів ВНЗ / [В. П. Черних та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. П. Черних. – 2017
 2. Практикум по общей химии : учеб.-метод. пособие / В. В. Приседский [и др.]. - 2017
 3. Венгер О. О. Колоїдна хімія : навч. посіб. з дисципліни "Фізична і колоїдна хімія", частина 2 / О. О. Венгер, О. В. Міщенко, Л. О. Нестерова. – 2017
 4. Волкова Е. И. Практикум по химии. Процессы горения и взрыва : учеб.-метод. пособие / Е. И. Волкова, Т. П. Кулишова. – 2017
 5. Долженко Ю.И. Лабораторные работы по физической химии дисперсных систем : для студентов спец. "Добыча нефти и газа" / Ю. И. Долженко , А. В. Дженюк. – 2017
 6. Мельник О. Ф. Органічна хімія : навч. посіб. (для студентів коледжів спец. "Харчові технології") / [О. Ф. Мельник]. – 2017
 7. Слободнюк Р. Є. Розрахункові задачі з хімії: методика і практика : [навч. посіб.] / Р. Є. Слободнюк. - 2017
 8. Шендрик А. Н. Химия белка. Структура, свойства, методы исследования : учеб. пособие / А. Н. Шендрик. – 2016