Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з прикладних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ГІРНИЧА СПРАВА 

 

  1. Транспортні системи гірничих підприємств : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти, які навчаються за спец. "Гірництво" / З. Р. Маланчук [та ін.]. – 2018
  2. Куринной В. П. Теоретические основы взрывного разрушения горных пород : [монография] / В. П. Куринной. - 2018

 

ТЕХНІКА 

 

  1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Основи стандартизації, метрології та управління якістю" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / [уклад. О. Б. Білоцерківський]. – 2019
  2. Ладанюк А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Ладанюк А. П., Власенко Л. О., Кишенько В. Д.. - 2018

 

ТРАНСПОРТ

 

  1. Актуальные проблемы ракетного двигателестроения / [Д. А. Ягодников и др.] ; под ред. Д. А. Ягодникова. – 2017
  2. Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем : [колект.] монографія / [О. О. Лобашов та ін.] ; за ред. проф. О. О. Лобашова. - 2018
  3. Вікович І. А. Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби : підручник / І. А. Вікович. – 2018
  4. Макаров В. А. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки : навч. посіб. / В. А. Макаров, В. В. Біліченко, Т. В. Макарова. – 2019
  5. Пахно А. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом : пособие для консультантов / А. Пахно, В. Шок. – 2019
  6. Пахно А. Е. Тесты по перевозке опасных грузов : пособие для водителей / А. Е. Пахно. - 2018