ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 

БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2020 РІК

 

Назва показника

 

Значення

I.

Повна назва, рік заснування бібліотеки

Бібліотека  Національного транспортного університету, 1944

1.1

ПІБ керівника бібліотеки

Коваленко

Людмила Володимирівна

1.2

E-mail бібліотеки

library@ntu.edu.ua

1.3

ПІБ ректора ВНЗ

Дмитриченко

Микола Федорович

1.4

E-mail ректора

dmitrichenko@ntu.edu.ua

II.

Група за оплатою праці

ІІ група

III.

Бібліотечні фонди (власні)

 

 

Всього примірників власних ресурсів

536116

 

у т. ч. рідкісних та цінних документів

479

3.1

За видами

 

3.1.1

Книг

444191

3.1.2

Періодичних видань

79219

3.1.2.1

у т. ч. журналів - примірників

74092

3.1.2.2

у т. ч. газет - річних комплектів

5127

3.1.3

Неопублікованих документів

9658

3.1.4

Електронних носіїв із записом

1358

3.1.5

Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові)

1690

3.1.6

Інших документів

-

3.2

За мовами 

 

3.2.1

Державною мовою

283400

3.2.2

Іноземними мовами

252716

3.2.2.1

у т. ч. російською мовою

179309

3.3

За цільовим призначенням

 

3.3.1

Наукових видань

117309

3.3.2

Навчальних видань

381414

3.3.2.1

у т. ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

1690

3.3.3

Літературно-художніх видань

37393

4.2

Бази даних (власні)

 

4.2.1

Кількість власних БД

15

4.2.2

Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)

169288

4.2.2.1

з них:  записів у Електронному каталозі

159035

4.2.2.2

Кількість введених записів до ЕК за рік

1445

4.2.2.3

Кількість звернень до ЕК

17396

4.2.3

Кількість оцифрованих документів за рік

-

4.2.3.1

у т. ч. сторінок

-

4.3

Бібліотечний веб-сайт

Власний

4.3.1

URL веб-сайту

http://library.ntu.edu.ua

4.3.2

Кількість звернень

 

V.

Надійшло документів (власний фонд)

 

 

Всього примірників

2165

 

Всього назв

413

5.1

За видами

 

5.1.1

Книг - примірників

1103

5.1.2

Книг - назв

370

5.1.3

Періодичних видань

613

5.1.3.1

у т. ч. журналів - примірників

586

5.1.3.2

у т. ч. газет - річних комплектів

27

5.1.4

Неопублікованих документів - примірників

164

5.1.5

Електронних носіїв із записом - примірників / назв

18/217

5.1.6

Мережних локальних документів

267

5.1.7

Інших документів

-

5.2

За мовами

 

5.2.1

Державною мовою - примірників

2105

5.2.2

Іноземними мовами - примірників

60

5.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

58

5.3

За цільовим призначенням

 

5.3.1

Наукових видань - примірників

374

5.3.2

Навчальних видань - примірників

1727

5.3.2.1

у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

267

5.3.3

Літературно-художніх видань - примірників

64

VII.

Вибуло примірників з власного фонду

171

VIII.

Користувачі

 

8.1

Всього читачів за єдиним обліком

11119

 

у т. ч. віддалених авторизованих користувачів

 

8.1.1

Студентів

9597

8.1.2

Сторонніх

61

8.2

Обслуговано всіма структурними підрозділами

12297

IX.

Кількість відвідувань

 

 

Всього

114608

9.1

у т. ч. кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки

17396

9.2

у т. ч. кількість відвідувань масових заходів

500

 

X.

Видано документів із власного фонду

 

 

Всього примірників

307643

 

у т.ч. рідкісних та цінних документів

5

10.1

За видами

 

10.1.1

Книг

263601

10.1.2

Періодичних видань

43751

10.1.2.1

у т.ч. журналів - примірників

39531

10.1.2.2

у т.ч. газет - примірників

4220

10.1.3

Неопублікованих документів

191

10.1.4

Електронних носіїв із записом

100

10.1.5

Мережних локальних документів

-

10.1.6

Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)

-

10.2

За мовами

 

10.2.1

Державною мовою - примірників

230732

10.2.2

Іноземними мовами - примірників

76911

10.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

76911

10.3

За цільовим призначенням

 

10.3.1

Наукових видань

35529

10.3.2

Навчальних видань

255052

10.3.2.1

у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

100

10.3.3

Літературно-художніх видань

17062

XIII.

Культурно-просвітницька робота

 

 

Тематичні виставки, перегляди:  

 

13.1.1

Загальна кількість виставок, переглядів

71

13.1.2

Представлено документів

3420

13.2

у т. ч. Віртуальні виставки:                  

 

13.2.1

Загальна кількість вірт. виставок

8

13.2.2

Представлено документів

578

13.3

Бібліографічні огляди:

 

13.3.1

Тем

1

13.3.2

Прочитано

1

13.4

Кількість масових заходів

2

XIV.

Довідково-інформаційне обслуговування

 

14.1.1

Кількість абонентів ВРІ

-

14.1.2

Кількість тем ВРІ

-

14.1.3

Кількість абонентів ДОК

-

14.1.4

Кількість тем ДОК

-

14.2

Виконано довідок, всього

1045

14.2.1

у т.ч. тематичних

503

14.2.2

у т.ч. заіндексовано  документів (УДК)

112

14.3

Виконано в автоматизованому режимі

5

14.3.1

у т.ч. віртуальною довідковою службою

5

14.3.1.1

URL віртуальної довідкової служби

www.library.ntu.edu.ua/questions