ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 

БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2018 РІК

 

 

Назва показника

 

Значення

I.

Повна назва, рік заснування бібліотеки

Бібліотека  Національного транспортного університету, 1944

1.1

ПІБ керівника бібліотеки

Коваленко

Людмила Володимирівна

1.2

E-mail бібліотеки

Libraru@ntu.edu.ua

1.3

ПІБ ректора ВНЗ

Дмитриченко

Микола Федорович

1.4

E-mail ректора

dmitrichenko@ntu.edu.ua

II.

Група за оплатою праці

ІІ група

III.

Бібліотечні фонди (власні)

 

 

Всього примірників власних ресурсів

531122

 

у т. ч. рідкісних та цінних документів

479

3.1

За видами

 

3.1.1

Книг

441277

3.1.2

Періодичних видань

77840

3.1.2.1

у т. ч. журналів - примірників

72770

3.1.2.2

у т. ч. газет - річних комплектів

5070

3.1.3

Неопублікованих документів

9494

3.1.4

Електронних носіїв із записом

1306

3.1.5

Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові)

1205

3.1.6

Інших документів

-

3.2

За мовами 

 

3.2.1

Державною мовою

278913

3.2.2

Іноземними мовами

252209

3.2.2.1

у т. ч. російською мовою

179118

3.3

За цільовим призначенням

 

3.3.1

Наукових видань

115680

3.3.2

Навчальних видань

378185

3.3.2.1

у т. ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

2511

3.3.3

Літературно-художніх видань

37257

4.2

Бази даних (власні)

 

4.2.1

Кількість власних БД

15

4.2.2

Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)

165585

4.2.2.1

з них:  записів у Електронному каталозі

156307

4.2.2.2

Кількість введених записів до ЕК за рік

1141

4.2.2.3

Кількість звернень до ЕК

16262

4.2.3

Кількість оцифрованих документів за рік

-

4.2.3.1

у т. ч. сторінок

-

4.3

Бібліотечний веб-сайт

Власний

4.3.1

URL веб-сайту

http://library.ntu.edu.ua

4.3.2

Кількість звернень

16886

V.

Надійшло документів (власний фонд)

 

 

Всього примірників

7037

 

Всього назв

1025

5.1

За видами

 

5.1.1

Книг - примірників

5978

5.1.2

Книг - назв

1025

5.1.3

Періодичних видань

607

5.1.3.1

у т. ч. журналів - примірників

499

5.1.3.2

у т. ч. газет - річних комплектів

108

5.1.4

Неопублікованих документів - примірників

185

5.1.5

Електронних носіїв із записом - примірників / назв

84/84

5.1.6

Мережних локальних документів

183

5.1.7

Інших документів

-

5.2

За мовами

 

5.2.1

Державною мовою - примірників

5965

5.2.2

Іноземними мовами - примірників

1072

5.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

66

5.3

За цільовим призначенням

 

5.3.1

Наукових видань - примірників

868

5.3.2

Навчальних видань - примірників

5830

5.3.2.1

у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

84

5.3.3

Літературно-художніх видань - примірників

156

VII.

Вибуло примірників з власного фонду

28207

VIII.

Користувачі

 

8.1

Всього читачів за єдиним обліком

12436

 

у т. ч. віддалених авторизованих користувачів

465

8.1.1

Студентів

10540

8.1.2

Сторонніх

398

8.2

Обслуговано всіма структурними підрозділами

28698

IX.

Кількість відвідувань

 

 

Всього

251823

9.1

у т. ч. кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки

16886

9.2

у т. ч. кількість відвідувань масових заходів

1302

 

X.

Видано документів із власного фонду

 

 

Всього примірників

630105

 

у т.ч. рідкісних та цінних документів

54

10.1

За видами

 

10.1.1

Книг

519784

10.1.2

Періодичних видань

109902

10.1.2.1

у т.ч. журналів - примірників

101080

10.1.2.2

у т.ч. газет - примірників

8822

10.1.3

Неопублікованих документів

266

10.1.4

Електронних носіїв із записом

153

10.1.5

Мережних локальних документів

-

10.1.6

Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)

-

10.2

За мовами

 

10.2.1

Державною мовою - примірників

498601

10.2.2

Іноземними мовами - примірників

131504

10.2.2.1

у т.ч. російською мовою - примірників

131504

10.3

За цільовим призначенням

 

10.3.1

Наукових видань

141347

10.3.2

Навчальних видань

460471

10.3.2.1

у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)

153

10.3.3

Літературно-художніх видань

28287

XIII.

Культурно-просвітницька робота

 

 

Тематичні виставки, перегляди:  

 

13.1.1

Загальна кількість виставок, переглядів

75

13.1.2

Представлено документів

2036

13.2

у т. ч. Віртуальні виставки:                  

 

13.2.1

Загальна кількість вірт. виставок

4

13.2.2

Представлено документів

247

13.3

Бібліографічні огляди:

 

13.3.1

Тем

4

13.3.2

Прочитано

4

13.4

Кількість масових заходів

21

XIV.

Довідково-інформаційне обслуговування

 

14.1.1

Кількість абонентів ВРІ

-

14.1.2

Кількість тем ВРІ

-

14.1.3

Кількість абонентів ДОК

-

14.1.4

Кількість тем ДОК

-

14.2

Виконано довідок, всього

2196

14.2.1

у т.ч. тематичних

1062

14.2.2

у т.ч. заіндексовано  документів (УДК)

120

14.3

Виконано в автоматизованому режимі

6

14.3.1

у т.ч. віртуальною довідковою службою

-

14.3.1.1

URL віртуальної довідкової служби

www.library.ntu.edu.ua/questions

14.4

Кількість днів інформації, кафедр, дипломника, фахівців

1

14.5

Кількість складених бібліографічних покажчиків

1

14.6

Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків

-

14.7

Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі

1

XVII.

Матеріально-технічна база (МТБ)

 

7.1

Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)

1800

7.1.2

у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.)

800

7.1.3

у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.)

700

17.2

Кількість абонементів

3

17.3

Кількість читальних залів

5

17.4

Місць для читачів

400

XIX.

Кількість технічних засобів

 

19.1

Кількість  комп'ютерів

32

19.1.1

у т.ч. кількість серверів

2

19.2

Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

30

19.2.1

у т.ч. АРМ для співробітників

20

19.2.2

АРМ для користувачів

12

19.3

Кількість комп. з доступом до Інтернету

30

19.3.1

у т.ч. для користувачів

28

19.4

Кількість копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього

30

19.4.1

у т.ч. сканерів

11

19.4.2

принтерів

16

19.4.3

копірів

-

19.4.4

БФП (багатофункціональні пристрої)

3

19.5

Кількість телефонних номерів

4

19.6

Кількість факсів

2

19.7

Використання технологій WI-FI

Так

19.8

Наявність ліцензованої бібліотечної системи

«УДФ/Бібліотека»