ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ НА КОМПЛЕКТУВАННЯ

 

Всі питання, пов'язані з комплектуванням фонду бібліотеки університету вирішуються на основі письмових замовлень від представників кафедр. Замовлення на навчальну та наукову літературу можна подавати протягом року з урахуванням  потреб навчального процесу.

 

Кількість підручників та навчальних посібників замовляється відповідно до контингенту  студентів з розрахунку (згідно з додатком до наказу МОН №26 від 19.01.2006 р.):

  • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1 книга : 2 студента;
  • цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1 : 2;
  • цикл фахових дисциплін – 1 : 1;
  • додаткова література – 1 : 5.

В бібліотеці розроблена спеціальна заявка для оформлення замовлення на придбання літератури. Замовлення повинно бути засвідчено підписом завідуючого кафедри, а також першим проректором НТУ Біляковичем М. О.

 

В заявці крім автора, назви книги і її вихідних даних, потрібно вказати дисципліну, по якій буде рекомендуватися книга, спеціальність, курс, а також кількість студентів вивчаючих цю дисципліну.

 

Заявки на навчальну і наукову літературу приймаються зав. відділом комплектування документів Затравкіною Кларисою Миколаївною (НБК по вул. М. Бойчука. 42, кім. 806).