Google Академія (або Google Scholar) є безкоштовним науковим інструментом пошуку й, водночас, відкритою наукометричною базою даних від найбільшої та найпотужнішої у світі пошукової системи Google.

Сервіс Google Академія був розроблений науковцем індійського походження Анурагом Ачарья (Anurag Acharya) для допомоги академічній спільноті. Цей інструмент дозволяє дослідникам знаходити широкий спектр наукової літератури в Інтернет-простірі, у тому числі наукові журнали, реферати, рецензовані статті, тези, дисертації, книги, препринти, презентації та технічні звіти з університетів, академічних інститутів, професійних спільнот, науково-дослідницьких груп та репозиторіїв із цілого світу. Своїм гаслом «На плечах у Титанів науки» Google Академія намагається вкотре довести, що більшість академічних досліджень базується на знаннях, які раніше були здобуті іншими.

На сьогодні Google Академія має найзначнішу у світі базу джерел і найістотніше географічне, галузеве та мовне покриття. Поточний розмір бази даних Google Академія становить понад 160 млн. унікальних документів, що майже в три рази перевищує нинішнє охоплення платних конкурентів, таких як Web of Science або Scopus.

До бази даних Google Академії потрапляють як посилання на повнотекстові матеріали в мережі, так і відомості про ті документи, у яких доступні лише реферат або бібліографія. Автоматизовані алгоритми системи чутливі до структури й форматів документів, охайності оформлення списків пристатейної бібліографії та наявності комплектів метаданих. Також сервіс забезпечує користувачів даними про індекси цитування документів і списками семантично споріднених матеріалів.

Google Академія надає інструмент для самостійного створення авторських профілів дослідниками, публікації яких індексуються системою. Основною перевагою цієї системи є активна роль авторів у пошуку й уточненні даних щодо своїх публікацій у власному профілі. 

У світі на основі бази даних вільно доступних профілів дослідників у Google Академії складаються рейтинги науковців. Наприклад, група Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень і відома укладанням Вебометричного рейтингу університетів світу (Webometrics Ranking of World Universities), складає рейтинги часто цитованих дослідників (h>100) у світі та дослідників окремих країн і установ, аналізуючи профілі в Google Академії.

В Україні створені науковцями на платформі Google Академії профілі, разом із показниками систем Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research, складають базу джерел інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки», яка позиціонується як загальнодержавна система моніторингу та відстеження тенденцій розвитку вітчизняної науки, база для отримання даних при експертному оцінюванні результативності науковців і дослідницьких колективів.

Для розширення наукометричних функціональних можливостей Google Академії було створено спеціалізований інструмент – безкоштовну програму-агрегатор Publish or Perish (http://www.harzing.com/pop.htm), яка використовує інформаційні ресурси бази для визначення й наочного представлення вибраних для аналізу бібліометричних даних. За її допомогою можна здійснювати аналіз публікаційної активності науковців і впливовості періодичних видань.

 

 GOOGLE АКАДЕМІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ