НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

 

  

Econlit - база даних містить більше одного мільйона записів, з цитатами і тезами з 1886 року. Ринки капіталу; країнознавство; економетрія; економічне прогнозування; економіка природокористування; постанови Уряду; економіка праці; теорія грошей; економіка міста.Ця база даних містить більше одного мільйона записів, з цитатами і тезами з 1886 року. Ринки капіталу; країнознавство; економетрія; економічне прогнозування; економіка природокористування; постанови Уряду; економіка праці; теорія грошей; економіка міста.   

 

Publish or Perishє - безкоштовна наукова пошукова система, яка розроблена професором в галузі міжнародного менеджменту Аnne-Wil Harzing (Австралия) за підтримки компанії Google. Програму Publish or Perish треба завантажити з Інтернету та виконати інсталяцію. Ця пошукова система дозволяє виконувати пошук публікацій за фамілією автора. Крім того можна визначити імпакт-індекси цитування для наукових видань. Результатом роботи системи є повний комплект наукометричних показників по публікаціям автора – від індекса Хірша до числа співавторів у знайдених статях.

 

 

Scopus – найбільша в світі єдина мультидисциплінарна реферативна база даних (з 1995 р.), яка оновлюється щодня і яка є найбільшою базою даних наукових публікацій без повних текстів. Вона забезпечує якісну підтримку в пошуку наукових публікацій і пропонує посилання на всі існуючі цитати з обширного обсягу доступних статей. Scopus охоплює понад 18 тис. наукових журналів від 5 тис. наукових видавництв світу, включаючи близько 250 російських журналів, 13 млн. патентів США, Європи і Японії, матеріали наукових конференцій. Scopus на відміну від Web of Science в процентному відношенні набагато ширше відображає природні науки і техніку - 80%. Вона є комерційною БД і повна її версія доступна тільки на умовах передплати через веб-інтерфейс. Однак існує можливість перегляду ресурсів БД Scopus в обмеженому режимі Author preview  (доступно: кількість представлених у БД статей автора, h-index, кількість цитувань, affiliation history).

 

Web of Science – база даних Філадельфійського інституту наукової інформації (Thomson Reuter Master Journal List), покриває більше 9 тис. видань англійською і частково німецькою мовою (з 1980 р.) і включає три бази – Science Citation Index Expanded (природничі науки), Social Sciences Citation Index (суспільні науки), Arts and Humanities Citation Index (мистецтво та гуманітарні науки).

Ці ресурси не містять повних текстів статей, однак включають посилання на повні тексти в першоджерелах і списки всіх бібліографічних посилань, що зустрічаються в кожній публікації, що дозволяє в короткі терміни отримати найповнішу бібліографію по темі (глибина архіву – 20 років). Імпакт-фактор будь-якого журналу, який включено до бази Web of Science, можна дізнатися безпосередньо на сайті кожного журналу.

 

WilsonAppliedScience&Technology - база даних надає вичерпну індексацію, що охоплює широкий спектр міждисциплінарних галузей на основі широкого масиву в науково-технічних журналах. Акустика; Повітроплавання; Прикладна математика; Атмосферні науки; Хімічне машинобудування; Цивільне будівництво; Зв’язок та інформаційні технології; Інженерні та біомедичні матеріали; Енергетичні ресурси та наукові-дослідження; Моделювання експлуатаційних умов; Геологія; Промислове проектування; Морські технології; Машинобудування; Металургія; Гірниче машинобудування; Нейронні мережі; Ядерна техніка; Океанографія; Оптичні і нейронні обчислення; Фізика; Робототехніка; Космічна наука; Транспорт; Поводження з відходами

 

Широко відомі також міжнародні наукометричні бази даних: Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge, Springer, Begell House Inc., Pleiades Publishing, Kluwer і ін. Всі вони є комерційними базами.

 

 

Серед некомерційних наукометричних баз з технічних наук можна назвати наступні бази:

Сореrnicus - www.journals.indexcopernicus.com/search_article.php,

BASE - www.base-search.net/, DOAJ - http://www.doaj.org/,

Driver - www.driver-repository.eu, FreeFullPDF – www.freefullpdf.com

UlrichsWeb - www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/faqs.asp та ін.

 

В Україні часто використовують наукометричну базу проекту eLibrary.ru (РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования), яка включає 37174 наукових журналів, з них тільки 8143 російських видань, а решта – журнали інших країн. РИНЦ позиціонується як національна інформаційно-аналітична система, що акумулює більше 17,9 мільйонів публікацій, а також інформацію про цитування цих публікацій. В проекті eLibrary.ru усі публікації упродовж року після видання можна отримати за замовленням за певну платню. Через рік, якщо це дозволено видавцем, всі статті знаходяться у вільному доступі.

 

Заслуговують на увагу також пошукові системи: Google Академія (http://scholar.google.com.ua/) і Publish or Perish.

 

Google Академія є науковою пошуковою системою і разом з тим відкритою наукометричною базою даних наукових публікацій одночасно. Google Академія є складовою частиною браузера Google Chrome і підтримується компанією Google. Певною мірою вона є некомерційним аналогом БД Scopus. Вона дозволяє виконувати розширений пошук публікацій за фамілією автора або за назвою статті у наукових джерелах, які є у вільному доступі в Інтернет середовищі. Крім того, вона визначає частоту цитування знайдених за запитом публікацій. Після достатньо простої реєстрації для перевірки чи індексується ваше онлайн джерело, достатньо ввести його назву або прізвище автора в строку запиту Google Scholar, щоб отримати результати пошуку. Система обчислює індекс Хірша по публікаціям автора, а також відображає кількість цитувань кожної статті.

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА SCOPUS 

http://www.бібліотекар.укр/2010/03/scopus.html