СИСТЕМА КАТАЛОГІВ І КАРТОТЕК 

 

Бібліотечні каталоги та картотеки – своєрідний путівник по фондам бібліотеки.  Кожен каталог має цільове призначення, що  дозволяє проводити пошук  літератури  багатоаспектно, у відповідності з  запитаннями читачів.

 

До складу довідково–бібліографічного апарату бібліотеки НТУ входять :

 

Каталоги:

 • генеральний електронний каталог;
 • читацький алфавітний  каталог;
 • систематичний каталог;
 • АПП до систематичного каталогу;
 • каталог художньої літератури.

Генеральний електронний каталог поєднує у собі усі функції карткових каталогів: генерального алфавітного, читацького алфавітного, систематичного, АПП. Каталог задовольняє інформаційні запити читачів та інформує про наявність документів у фонді бібліотеки.


Пошук ведеться на базі автоматизованої бібліотечної системи «УФД«Бібліотека» за прізвищем автора, за назвою книги, за ключовими словами.

Читацький алфавітний каталог

 • Дає точну відповідь, чи є в бібліотеці конкретна книга;
 • дозволяє знайти книжки того або іншого автора, які є у фонді  бібліотеки;
 • дозволяє визначити, якими виданнями представлена книга у фонді бібліотеки;
 • інформує про класіфікаційний індекс та авторський знак книги.

Картки розташовані у каталозі в алфавітному порядку заголовків та основних назв творів. Бібліографічні записи творів під авторами розставлені в алфавітному порядку авторських прізвищ. Записи авторів з однаковими прізвищами розташовані за алфавітом авторських ініціалів. Основні записи творів двох та трьох авторів розставлені в каталозі під прізвищем першого автора.

 

Пошук ведеться за прізвищем автора (книжки одного, двох або трьох авторів, редактора, укладача тощо), за назвою книги, збірники творів різних авторів під загальним заголовком.

 

Систематичний каталог розкриває зміст фонду бібліотеки з галузей знань та забезпечує інформування читачів про літературу, яка є в бібліотеці. Картки групуються у відповідності до таблиць бібліотечно–бібліографічної класифікації: ББК – для літератури гуманітарного змісту; УДК (Універсальна десяткова класифікація) – для технічної та наукової літератури.

 

Зміст бібліотечного фонду розкривається у каталозі в логічному зв’язку галузей знань, від загального до  конкретного, від простішого до складного. Пошук літератури  ведеться з певної галузі знань чи з певної теми.

 

Алфавітно–предметний покажчик до систематичного каталогу забезпечує оперативний пошук документів потрібної тематики. Алфавітний перелік усіх понять (предметів), про які збирається література у конкретному  систематичному каталозі, що супроводжується вказівкою та класифікаційним індексом ( ББК, УДК ).

 

Пошук ведеться з назви теми. Напроти назви питання чи предмета вказаний шифр, який відображає галузь знань, до якої відноситься дане питання та номер ящика систематичного каталогу, в якому відображена література, яка цікавить читача. Покажчик показує тематичний зв’язок суміжних галузей.

 

Картотеки:

 • алфавітна картотека назв творів  художньої літератури;
 • головна довідково-бібліографічна картотека;
 • картотека нормативно – технічних документів;
 • картотека праць професорсько–викладацького складу НТУ;
 • картотека дисертацій та авторефератів дисертацій;
 • картотека відомчих видань;
 • картотека періодичних видань;
 • картотека нових надходжень.

Систематична картотека статей (СКС) є органічним доповненням до систематичного каталогу. Вона включає  бібліографічні записи   статей та інших матеріалів з періодичних видань, збірників. Картотека побудована за тією ж   схемою,  що і систематичний  каталог. Усередині розділів картки розташовані у зворотньо–хронологічному порядку.

 

Картотека нормативно – технічних документів інформує про наявність стандартів, будівельних норм та правил, відомчих  інструкцій   та  рекомендацій. Картки розташовані у порядку зростання номерів стандартів. Пошук ведеться за номером нормативно – технічного документа.

 

Картотека праць професорсько–викладацького складу НТУ містить бібліографічні  записи на публікації професорсько–викладацького складу університету, які опубліковані окремими виданнями  у збірниках наукових праць та періодиці.

 

Картотека періодичних видань включає газети, журнали, інформаційні видання. Картки розташовані у алфавітному  порядку назв видань.

                

Алфавітна картотека назв творів художньої літератури включає бібліографічні записи творів художньої літератури, опубліковані у вигляді окремих   видань.  Картки згруповані у алфавіті назв художніх творів.

 

Картотека нових надходжень містить бібліографічний опис нових надходжень  за останні три роки.

 

Читачам, які не можуть самостійно знайти потрібну відповідь на свій запит,  надає допомогу бібліограф, якого можна знайти в інформаційно-бібліографічному відділі (9 поверх, 904 кімната).